Tarihçemiz
01 Nisan 2022

HEKİMHAN

Hekimhan, M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıl arasında yoğun olarak kullanılan  İpek Yolu - Bakır Yolu güzergahında bulunmuş,  Malazgirt Zaferi ile birlikte Selçukluların hakimiyetine girinceye kadar, Hititler, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslıların hakimiyeti altında kalmıştır. Hekimhan toprakları, Selçuklulardan sonra, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir. 1218 Miladi 615 Hicri yılında, tahta çıkmadan önce Malatya Valisi olarak vazifelendirilmiş olan Anadolu Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus (1219 - 1237) tarafından devrin ünlü doktorlarından Malatyalı Ebu-l Hasan Ela-Şamas El Hekim Selim El-Malati'ye yaptırılmıştır. Ve daha sonra da onun hekimliğine vurgu yapılarak yapıya halk arasında ‘’Han-ı Hekim’’ yani Hekimin Hanı denilmeye başlanmıştır. Günümüzde Taşhan diye anılan yapının giriş kapısı üzerinde 3 ayrı yazı (Bu kitabenin sol kenarı Ermenice, orta Selçuklu, sağ kenarı da Süryanice olarak yazılmıştır.) bulunmaktadır. İlçe vasfı kazanmadan önce bir yerleşim yeri olarak önem kazanması, Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde, 1656 - 1661 yılları arasında Köprülü Mehmet Paşa tarafından, içerisinde bulunan Han’ın, askeri amaçlı onarılması sürecine rastlamaktadır. Bu dönemde Selçuklulardan kalma Han’a ek olarak 2. bir kısım ve aynı dönemde bugün de varlığını koruyan ve ilçemiz açısından tarihi bir önem taşıyan, Köprülü Mehmet Paşa Camii yaptırılmıştır. Diyarbakır vilayeti, Malatya Sancağı Akçadağ Nahiyesine bağlı köy olan Hekimhan, 18 Haziran 1921 tarihinde T.B.M.M 1. Dönem 39. İçtimada görüşülerek, 1 Temmuz 1921 tarihinden geçerli,  Hasançelebi ve Gelengeç bucakları birleştirilip ve merkezi Hekimhan Kasabası olmak üzere ilçelik statüsü kazanmıştır. Hekimhan, Doğu Anadolu bölgesinin 'Yukarı Fırat' bölümünde yer alan ilçenin; doğusunda Arguvan, batısında Kuluncak ve Darende, güneyinde Yazıhan ilçeleri ile kuzeyinde Sivas iline bağlı Kangal ilçesi ile çevrilidir.

Sağlık 

Hekimhan ilçemizde sağlık hizmetleri ilk olarak 1965 yılında Hekimhan Sağlık Ocağı bünyesinde başlamıştır. Yaklaşık olarak 25 yıl boyunca ilçedeki tüm sağlık hizmetleri sağlık ocağı tarafından sağlandı. Hekimhan Devlet hastanesi 1990 yılında şu anda Toplum Sağlığı Merkezi olarak faaliyet gösteren binada hizmete girmiştir. İlk hizmete girdiğinde 3 hekim ve 20 yardımcı sağlık personeli bulunmaktaydı. Yaklaşık 8 yıl boyunca bu binada hizmet verdikten sonra 1998 yılında ise SSK dispanseri olarak kullanılan binaya taşınmıştır. İlçenin gelişen yapısı nedeniyle ihtiyacı karşılamayan binanın yerine 2013 yılında yeni hizmet binası inşaatına başlandı. Mayıs 2015 tarihinde yapımı tamamlanan yeni modern hizmet binasına taşınmıştır.