Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

Sürekli İyileşme, Sürekli Gelişme; ‘’Kalite ve Mükemmelliğe Adanmışlık’’ anlayışı ile hizmetlerimizde Sağlıkta Kalite Standartlarına ve yasalara uygun bir şekilde, bilimsel yaklaşımı ön planda tutarak, değişim ve gelişime açık, yenilikçiliği destekleyen bir yüzle hareket etmek.

Çevre Bilinci; insana, çevreye, doğaya saygıyı temel alarak; hizmet sunumunda ortaya çıkan her türlü atıkların uygun bir şekilde ayrıştırılıp, bertarafını sağlayarak, çevreye karşı sorumlu bir bilinç oluşturmak.

Sorumluluk ve İnisiyatif Kullanma; Mevzuatın tanıdığı yetki ve görev sınırları içinde, etkin liderlik anlayışı ile,  işimizin gereğini yapmak ve olayların gelişimindeki sorumluluğumuzu kabullenerek, sonuçlarının arkasında durmak.

Ekip Ruhu; Çalışan ve hasta haklarına saygılı, onların görüş ve önerilerine, memnuniyetlerine önem vererek, ekip ruhu içerisinde, biz anlayışı ile hareket etmek.

Koçluk ve Mentorluk; Çalışanların eğitim ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak, onların bilgi, tecrübe ve kapasitelerinin gelişmesine yardımcı olmak.

Etkinlik ve Verimlilik; Mevcut kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanarak, verimliliği arttırmak ve etkili hizmet sunumunu sağlamak.

Adil ve Güvenilirlik; ‘’Önce insan’’ anlayışı ile hakkaniyetli, tarafsız, güvenilir hizmeti temel alarak, her koşulda, eşit bir şekilde sunmak.

Müşteri Odaklılık; Hasta, hasta yakınları, çalışanlar ve tedarikçilerin sesine kulak vererek, onların memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek yolunda ilerlemek.

Uzmanlık; Zengin uzmanlık alanlarının çeşitliliğiyle hizmet sunumunda bölgenin en iyi olma yolunda hareket eden bir kurum olmak.

Şeffaflık; Hesap verilebilirlik ve izlenebilirlik politikaları çerçevesinde hizmet sunmak.

Topluma Katkı; Fiziki ve sosyal çevremize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirerek, toplumun kültürel gelişimine destek amaçlı, sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerine katma değer yaratacak faaliyetlerde bulunmak.