Özellikli Hizmet Birimlerimiz
03 Temmuz 2018

Acil Servis
Dahili Branşlar Servisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
Cerrahi Branşlar Servisi
Ameliyathane
Erişkin Yoğun Bakım
Palyatif Bakım Servisi
Evde Bakım Birimi
Diş Ünitesi
Eczane
Kalite Ve Eğitim Birimi
Hasta Hakları Birimi
Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi
Laboratuvar

Radyoloji - Görüntüleme Ünitesi
   İdari Birimler
        •Arşiv
        •Ayniyat ve Biyomedikal Depo          
        •Bilgi İşlem Otomasyon                         
        •Gelir Tahakkuk - Faturalandırma                
        •İstatislik                                  
        •Mutemetlik                                              
        •Satın Alma 
        Sabim-Bimer
        
Sabim
           Sivil Savunma                                                                          
        Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
        •Özlük                                     

        •Yazı İşleri