Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları
01 Nisan 2022

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 

Birim Adı: Kalite Yönetim Birimi

Görev Adı: Hastane Kalite Standartlarının hastanenin tüm birimlerinde uygulanmasını sağlamak, uygulamaları takip etmek ve süreci yönetmek.

Amir ve Üst Amirler: Birimden Kalite Yönetim Direktörü sorumludur. İdari olarak da Başhekim ve kaliteden sorumlu başhekim yardımcısına bağlı olarak çalışır. Birim çalışanları ve kalite birim sorumluları Kalite Yönetim Direktörüne karşı sorumludur.

Görev Devri: Kalite Yönetim Direktörünün herhangi bir nedenle olmadığı dönemlerde, birim içerisinde bulunan en kıdemli ve tecrübeli çalışan yerine bakar. 

Görev Amacı: Bakanlıkçayayınlanan hedefler ve uygulanması gereken standartlar doğrultusunda hastanedeki tüm süreçlerin kalite standartlarına uygun şekilde en üst düzeyde gerçekleştirilmesinin sağlanması. Standartlar doğrultusunda hasta, çalışan, tesis güvenliğinin, hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması.

Temel İş ve Sorumluluklar: Kalite Yönetim Birimi Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda belirlenen ve hizmet sunum kalitesini arttıran tüm işlemlerde sisteme dayalı çalışmaları yürütür. Bununla ilgili doküman yönetimini takip eder. İstatistik, analiz ve raporlama yaparak süreci değerlendirir. Kalite birim sorumlularına rehberlik yaparak ve koordineli çalışarak standartların birimlerde uygulanmasını sağlamaya çalışır. Saha gezileri ile kontrol ve gözlemler yaparak iyileştirmeleri takip eder.

Kalite birim çalışanları kalite uygulamaları için gerekli tüm işlerin yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidirler. Kalite birim sorumluları da kendi birimlerinde kalite uygulamalarının yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidirler.

Yetkiler: Kalite standartları uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm işlemlerde Başhekim ve başhekim yardımcısı adına yetki kullanırlar. Maliyet ve insan gücü planlaması gereken işlemlerde üst amire sunmak ile yetkilidir.